سامانه تجمیع اطلاعات ، محاسبه و توسعه نیروی انسانی بیمارستان های کشور

ارتباط با ما

توسعه مديریت و برنامه ریزی معاونت

شماره های تماس های معاونت توسعه و مدیریت منابع :

021-81452775 خانم نجفی کرمانشاه - لرستان - شیراز - اراک - اهواز - آبادان - زنجان - لارستان - گراش - بهبهان - ساوه
021-81452788 آقای فرامرزی علوم بهزیستی - تبریز - مشهد - اصقهان - رفسنجان - زاهدان - البرز - کردستان - ایرانشهر
021-81452755 خان عبدی ارومیه - گلستان - دزفول - زابل - بم - جیرفت - شهرکرد - کرمان - جهرم
021-81452790 خانم طهموریان گیلان - بوشهر - بیرجند - شاهرود - فسا - بابل - تربت حیدریه - ایلام - قزوین
021-81452785 خام حیدری شهیدبهشتی - ایران - سبزوار - گناباد - یاسوج - اردبیل - کاشان - سمنان - خراسان شمالی(بجنورد) - هرمزگان
021-81452768 آقای قاسمی مازندران-همدان-قم-نیشابور-یزد
021-81452772 آقای فیاض
021-81452771 خانم سیه سرانی

پست الکترونیکی :

YasaKashi@Behdasht.gov.ir